Riktlinjer och utveckling

Utgångspunkten för den allmänbildande utbildningen är att garantera varje barn, elev och studerande, utan hinder av ursprung, bakgrund och förmögenhet, lika möjligheter och rätt till bildning, en högklassig avgiftsfri utbildning samt förutsättningar för ett fullt medborgarskap.

Alla ska ha lika tillgång till tjänsterna och tjänsterna ska vara av jämn kvalitet. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för att utbildningen utvecklas enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet.

På andra webbplatser

Ytterligare information

Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330258   E-postadress:


Petri Lempinen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja Telefon:0295330180   E-postadress: