Riktlinjer och utveckling

Utgångspunkten för den allmänbildande utbildningen är att garantera varje barn, elev och studerande, utan hinder av ursprung, bakgrund och förmögenhet, lika möjligheter och rätt till bildning, en högklassig avgiftsfri utbildning samt förutsättningar för ett fullt medborgarskap.

Alla ska ha lika tillgång till tjänsterna och tjänsterna ska vara av jämn kvalitet. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för att utbildningen utvecklas enligt riktlinjerna i regeringsprogrammet.

Utbildningsredogörelse

Utbildningsredogörelse

Genom utbildningspolitisk redogörelsen skapar man en bild av utbildningens nuläge och strategiska mål.

Utbildningspolitisk redogörelse

Utbildning för alla -programmet

Utbildning för alla -programmet

Utvecklingsprogrammet förbättrar kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och tryggar en jämlik start för lärandet.

Utbildning för alla -programmet

Utvidgandet av läroplikten

Utvidgandet av läroplikten

Läroplikten utvidgas till 18 år.

Utvidgandet av läroplikten

På andra webbplatser

Ytterligare information

Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330258