Kulturpolitikens riktlinjer och utvecklandeVeistoksen pää. KUVA: OKM

Kulturpolitiken främjar bl.a. kreativiteten, mångfalden, och en ökad delaktighet.

De långsiktiga kulturpolitiska riktlinjerna är utstakade i ministeriets kulturpolitiska strategi, som sträcker sig fram till 2025. I regeringsprogrammet kommer man överens om målen och åtgärderna för varje regeringsperiod. I statens budget finns vissa effektivitetsmål som man har ställt upp för kulturpolitiken och de utgör grunden för ministeriets verksamhet och stöd inom kulturen.

Kulturpolitisk strategi

Undervisnings- och kulturministeriets strategi för kulturpolitiken sträcker sig fram till år 2025. I strategin definieras de branschspecifika förändringarna i verksamhetsmiljön. Vidare definieras visionerna, målen för och de centrala åtgärderna inom kulturpolitiken.

Målområdena för kulturpolitiken och de strategiska målen för dessa områden är följande:

 • Skapande arbete och produktion
  Förutsättningarna för konstnärligt och annat kreativt arbete har förbättrats och produktions- och distributionssätten har diversifierats.
   
 • Deltagande och medverkan i kulturverksamhet
  Människor deltar i olika kulturverksamheter i större utsträckning än tidigare och skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper i deltagandet har blivit mindre.
   
 • Kulturens grund och kontinuitet
  Grundvalarna för kulturen är starka och livskraftiga.

Ytterligare information