Hoppa till innehåll

Uppdaterade rekommendationer för förebyggande av coronaepidemin inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 11.28 | Publicerad på svenska 22.12.2021 kl. 15.21
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat rekommendationerna för anordnare av småbarnspedagogik och undervisning, gymnasie- och yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna samt för yrkeshögskolor och universitet. Regeringen behandlade rekommendationerna vid sitt sammanträde tisdagen den 21 december.

Rekommendationerna har förnyats på grund av det försämrade epidemiläget och en förlängning av giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar. En förlängning av de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar till den 30 juni 2022 behandlas för närvarande i riksdagen. Den nya rekommendationen ersätter motsvarande rekommendation som utfärdades i oktober.

Rekommendationerna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen skärps

De skärpta rekommendationerna har redan varit i bruk inom småbarnspedagogiken och grundskolorna tidigare under coronaepidemin.

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att småbarnspedagogiken ordnas så att barngrupper inte blandas eller slås samman. Det rekommenderas att också personalen inom småbarnspedagogiken arbetar med  samma barngrupp. 

Därtill rekommenderas att undervisningsgrupperna i lågstadierna hålls åtskilda under hela skoldagen. I de valfria ämnena kan undervisningsgruppen bytas om undervisningen inte kan ordnas på annat sätt. Om det exempelvis i högstadiet är omöjligt att hålla isär undervisningsgrupperna, satsar man på att hålla avstånd och på hygien samt strävar efter att sköta undervisningen i skift i mån av möjlighet.

Stora gemensamma tillställningar rekommenderas inte om inte tillräckliga avstånd och god hygien kan iakttas. Restriktionerna i fråga om sammankomster gäller i regel inte läroanstalternas undervisning och övriga lagstadgade verksamhet. Om andra än personal och barn eller elever deltar i daghemmets eller skolans fester, tolkas festerna som offentliga tillställningar där lokala och regionala bestämmelser ska iakttas. 

Det rekommenderas att andra personer än barn och skolans och småbarnspedagogikens personal undviker att vistas på skolans eller den småbarnspedagogiska verksamhetens område UKM och Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar också att personalen inte flyttar från ett verksamhetsställe till ett annat.

Nytt är att vårdnadshavare till barn som fyllt 5 år och tillhör en riskgrupp rekommenderas ta hand om barnets vaccinationskydd i enlighet med de nationella anvisningarna.

Rekommendationerna om användningen av munskydd kan variera regionalt

Rekommendationerna om användningen av munskydd kan variera från region till region, eftersom rekommendationen på nationell nivå inte gäller småbarnspedagogik- och undervisningssektorn. Regionala och lokala myndigheter kan utfärda egna rekommendationer som kompletterar rekommendationen på nationell nivå, till exempel rekommendera att åldersgränsen för munskydd sänks. 

Det rekommenderas att anordnare av utbildning på andra stadiet, högskoleutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna utfärdar egna rekommendationer gällande munskydd för undervisnings- och examenslokaler i enlighet med det lokala epidemiläget.

Uppdateringar av rekommendationen om utbildning på andra stadiet, högskoleutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna 

Rekommendationen för andra stadiet, högskoleutbildning, det fria bildningsarbetet och grundläggande utbildning för vuxna har uppdaterats i enlighet med förlängningen av de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar. 

I den uppdaterade rekommendationen rekommenderas distansförbindelser, om undervisningen ordnas för en stor grupp. 

Andra åtgärder som är bekanta från tidigare rekommendationer är att använda restauranger och matsalar i skift samt rekommendationen om att iaktta tillräckligt stort avstånd. De studerande kan bo i studiebostäder där de delar rum, men läroanstalten ska föra bok över de personer som inkvarteras för att möjliggöra smittspårning. 

Syftet med rekommendationerna är att stöda att småbarnspedagogik och utbildning ordnas tryggt samt en trygg användning av lokaler medan coronaepidemin pågår. Genom att följa rekommendationerna kan man förebygga smitta och minska antalet exponerade.

Rekommendationerna:

Mer information: 

  • överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn 0295 330 258 (småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete)
  • undervisningsrådet Heli Nederström, tfn 0295 330 122  (småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete) 
  • regeringsrådet Sami Aalto, tfn 0295 330 082 (gymnasier och yrkesutbildning) regeringsrådet Laura Hansén, tfn 0295330098 (högskolor)