Frågor och feedback 

Använd blanketten för att skicka feedback om undervisnings- och kulturministeriets webbplats. All feedback som skickas till ministeriet läses och skickas vid behov vidare till den tjänsteman som ansvarar för ärendet. Vi strävar efter att svara på frågorna så fort som möjligt. Eventuella svar skickas till den e-postadress som angivits i meddelandet.

Vänligen ge respons endast under eget namn eller, om du så vill, anonymt. Uppträdande under någon annans namn kan tolkas som identitetsstöld eller jämställas med exempelvis ärekränkning.

Förfrågningar och begäranden om information

Om ärendet kräver officiell behandling kan du skicka e-post till ministeriets registratorsbyrå [email protected]. Gäller det personliga ärenden, förfrågningar eller begäranden om information eller handlingar hänvisar vi dig vänligen till vårt registratorskontor.

Respons

* Obligatoriskt