Hoppa till innehåll

Första understöden i coronastödpaketet för kultur 2022 kan sökas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2022 9.20
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst de första coronaunderstöden för konst och kultur som ingår i tilläggsbudgeten för 2022. Stödpaketet för konst och kultur uppgår till sammanlagt cirka 62 miljoner euro och ingår i den första tilläggsbudgetpropositionen för 2022 som överlämnas till riksdagen. De första understöden som kan sökas är riktade till konstinstitutioner, museer och nationella kulturinstitutioner som får statsandel.

Med stödpaketet som riktas till konst- och kultursektorn stöds kulturens, konstens och evenemangsbranschens återhämtning från coronapandemin. Med understöden bereder sig undervisnings- och kulturministeriet på att stödja museer och verksamhetsenheter för scenkonst som får statsandelsfinansiering samt Nationalgalleriet, Finlands Nationalopera och Nationalbalett och Finlands Nationalteater. Understöden kan uppgå till sammanlagt ca 20 miljoner euro, om riksdagen godkänner tilläggsbudgetpropositionen som nu behandlas.

Understöden är avsedda för att stödja verksamheten på grund av begränsningarna som coronaepidemin medfört. Avsikten är också att främja att verksamheten ska kunna fortsätta så flexibelt som möjligt efter att begränsningarna har upphört. Ansökningstiden för understöd går ut den 8 mars 2022.

Även andra understöd utlyses inom kort

I stödpaketet som regeringen fattat beslut om har man strävat efter att beakta i synnerhet mångfalden inom branschen och olika former av arbete, såsom ströjobbare, personer som sysselsätter sig själva, ensamföretagare, frilansare och personer som är verksamma som enskilda näringsidkare.

Understöd kan sökas via undervisnings- och kulturministeriet. Ansökningstiden för stipendier gick ut den 17 februari vid Centret för konstfrämjande. Dessutom omfattas offentliga tillställningar och evenemangsbranschen även av ett stödpaket som beretts vid arbets- och näringsministeriet. Närmare bestämmelser om beviljande av stöd enligt stödpaketet finns i regeringens proposition RP 9/2022 rd, som för närvarande behandlas av riksdagen.

Mer information:
Mari Karikoski, kulturråd (musik), tfn 0295 330 706
Päivi Salonen, kulturråd (museer), tfn 0295 330 281
Katri Santtila, kulturråd (teater, dans, cirkus), tfn 0295 330 285

Korrigering 18.2. kl. 9.59: Felaktig information om Taikes understödsansökan avlägsnad.