Ekonomiska upphovsrättigheterTietokonehiiri nuottien päällä.

Utgående från ekonomiska rättigheter är det möjligt för upphovsmannen att på det sätt hen önskar komma överens om användningen av verket och få ersättning för användningen.

 

Upphovsmannen beslutar bl.a. om huruvida exemplar av verket får framställas och om verket får göras tillgängligt för allmänheten. Vidare får upphovsmannen bestämma om hens verk får bearbetas, översättas, uppföras eller framföras i en annan litteratur- eller konstart eller i en annan teknik.

De ekonomiska upphovsrättigheterna gäller att framställa exemplar samt att göra ett verk tillgängligt för allmänheten, som kan innebära förmedling till allmänheten (t.ex. television, radio, datanät), publikt framförande (t.ex. konsert, teater), spridning av exemplar av verket (t.ex. bok, dvd) eller offentligt visande (t.ex. konstutställning).

På andra webbplatser

Mer om ekonomiska upphovsrättigheter och förordningnar i anslutning till dessa hittar du i upphovsrättslagen.
Upphovsrättslagen (Finlex)

Ytterligare information

Perttu Virtanen, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330505   E-postadress: