Statsunderstöd - ärendehantering och anvisningar

I ärenden som gäller ansökan om och redovisning för statsunderstöd som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet, rekommenderar vi att ni i första hand använder er av vår elektroniska ärendehanteringstjänst.  

I tjänsten kan du

  • fylla i och skicka in din ansökan
  • komplettera ansökan
  • få beslut i ärendet
  • ansöka om ändring i beslutet
  • göra redovisningen

Så här loggar du in i vår tjänst

Den som uträttar ärenden för en organisation loggar in i ärendehanteringstjänsten med Suomi.fi-identifiering med hjälp av en personlig bankkod, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

För att kunna använda tjänsten måste organisationen ha ett FO-nummer och Suomi.fi-fullmakter. Suomi.fi-fullmakterna i ärendehanteringstjänsten garanterar att den person som bereder och sänder en ansökan om statsunderstöd har rätt att företräda organisationen.

För att logga in behöver enskilda personer antingen en personlig bankkod, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort.

Ärendehanteringstjänsten fungerar bäst med följande webbläsare och versioner:

  • Internet Explorer (IE), version 11
  • Mozilla Firefox (FF), version 52 eller nyare
  • Mac Safari, version 10 eller nyare
  • Google Chrome, version 70 eller nyare

Så här använder du dig av ärendehanteringstjänsten

Läs noga igenom annonsen om statsunderstöd på ministeriets webbsida samt anvisningarna och annat material som länkats till annonsen.

Fyll i ansökan i ärendehanteringstjänsten under ansökningstiden. I tjänsten visas bara de  ansökningsomgångar som pågår som bäst. Du kan inte ansöka om understöd efter ansökningstidens slut.

Logga in i tjänsten och fyll i ansökningsblanketten noggrant. Lägg till de bilagor som efterfrågas. Skicka in ansökan och bilagorna. Du behöver inte fylla i hela ansökan på en gång: du kan börja med att spara den som ett utkast och komplettera den ända tills du skickar iväg den.

I ärendehanteringstjänsten kan du se alla ansökningar som du håller på att fylla i och de som du redan har skickat in och därefter de beslut ministeriet fattat i respektive ärende. Via tjänsten kan du också söka ändring i beslut samt redovisa för hur understödet har använts.

Problem med ärendefullmakterna och ansökningtidspunkten närmar sig?

Om du inte kan använda vår e-tjänst för understöd för att du saknar fullmakter, ska du be om en ansökningsblankett från den person som lämnar tilläggsuppgifter som anges i utlysningen. Returnera blanketten och bilagorna per e-post: [email protected]

Obs!
- Skicka ansökan med bilagor som en sammanhängande, tydligt namngiven PDF- eller doc-fil. 
- E-postmeddelandets storlek får vara högst 10 megabyte. Om det inte räcker kan du skicka handlingarna i flera meddelanden. 
- Av ansökan ska framgå undertecknarna och till ansökan ska fogas en utredning om namnteckningsrätten.
- På grund av vår dataskyddspraxis kan ansökan inte laddas ner på en extern molnserver.
- Om du har ansökt om understöd förbi e-tjänsten (per e-post eller brev), lämna in utredningen per brev till adressen:
UKM Registratorskontoret, PL29, 00023 STATSRÅDET

- Kompletteringar och begäranden om ändringar kan lämnas in till registratorskontoret antingen per e-post eller per brev oberoende av kanal för ansökan om understöd.

På andra webbplatser

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehantering

Om du har frågor angående ärendehanteringssystemet, vänd dig till: [email protected]

Läs om hur personuppgifter hanteras i ärendehanteringssystemet SALAMA (darium, elektroniskt arkiv, kundregister, ärendehanteringstjänst för understöd) Meddelande om datasekretess

Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänsten