Statsunderstöd - ärendehantering och anvisningar

I ärenden som gäller ansökan om och redovisning för statsunderstöd som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet, rekommenderar vi att ni i första hand använder er av vår elektroniska ärendehanteringstjänst.  

I tjänsten kan du

  • fylla i och skicka in din ansökan
  • komplettera ansökan
  • få beslut i ärendet
  • ansöka om ändring i beslutet
  • göra redovisningen

Så här loggar du in i vår tjänst

Den som uträttar ärenden för en organisation loggar in i ärendehanteringstjänsten med Suomi.fi-identifiering med hjälp av en personlig bankkod, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

För att kunna använda tjänsten måste organisationen ha ett FO-nummer och Suomi.fi-fullmakter. Suomi.fi-fullmakterna i ärendehanteringstjänsten garanterar att den person som bereder och sänder en ansökan om statsunderstöd har rätt att företräda organisationen.

För att logga in behöver enskilda personer antingen en personlig bankkod, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort.

Ärendehanteringstjänsten fungerar bäst med följande webbläsare och versioner:

  • Internet Explorer (IE), version 11
  • Mozilla Firefox (FF), version 52 eller nyare
  • Mac Safari, version 10 eller nyare
  • Google Chrome, version 70 eller nyare

Anvisningar

Så här använder du dig av ärendehanteringstjänsten

Läs noga igenom annonsen om statsunderstöd på ministeriets webbsida samt anvisningarna och annat material som länkats till annonsen.

Fyll i ansökan i ärendehanteringstjänsten under ansökningstiden. I tjänsten visas bara de  ansökningsomgångar som pågår som bäst. Du kan inte ansöka om understöd efter ansökningstidens slut.

Logga in i tjänsten och fyll i ansökningsblanketten noggrant. Lägg till de bilagor som efterfrågas. Skicka in ansökan och bilagorna. Du behöver inte fylla i hela ansökan på en gång: du kan börja med att spara den som ett utkast och komplettera den ända tills du skickar iväg den.

I ärendehanteringstjänsten kan du se alla ansökningar som du håller på att fylla i och de som du redan har skickat in och därefter de beslut ministeriet fattat i respektive ärende. Via tjänsten kan du också söka ändring i beslut samt redovisa för hur understödet har använts.

På andra webbplatser

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehantering

Om du har frågor angående ärendehanteringssystemet, vänd dig till: [email protected]

Läs om hur personuppgifter hanteras i ärendehanteringssystemet SALAMA (diarium, elektroniskt arkiv, kundregister, ärendehanteringstjänst för understöd) Meddelande om datasekretess

Tillgänglighetsutlåtande för e-tjänsten