Småbarnspedagogiska tjänster

Småbarnspedagogiken kan vara daghemsverksamhet eller familjedagvård som ordnas eller produceras av kommunen eller en privat serviceproducent. I kommunerna kan också finnas öppen småbarnspedagogisk verksamhet.

Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare beslutar om barnets deltagande i småbarnspedagogik. För kommunal småbarnspedagogik tas ut en avgift som fastställs enligt familjens inkomster och storlek och enligt den tid som barnet deltar i småbarnspedagogisk verksamhet. Förskoleundervisningen är avgiftsfri. Den privata småbarnspedagogikens avgifter fastställs av serviceproducenten och för dessa kostnader kan man få privatvårdsstöd.

Planer för småbarnspedagogik

De riksomfattande grunderna för planen för småbarnspedagogik styr ordnandet av småbarnspedagogik och fungerar som grund för lokala planer för småbarnspedagogik. Utbildningsstyrelsen fattar beslut om grunderna för planen för småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik.

På daghem och i familjedagvård görs det också upp en individuell plan för småbarnspedagogiken för varje barn, och i den skrivs in mål som ska stödja barnets utveckling, lärande och välmående samt eventuella stödbehov.

Barnets åsikt och önskemål ska utredas när man planerar, genomför och utvärderar småbarnspedagogiken. Även barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i och påverka den småbarnspedagogiska verksamhet som barnet deltar i.

Ytterligare information

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330386   E-postadress:


Kirsi Alila, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330365   E-postadress: