Toppidrott

Jääkiekkoilija. Kuva: Juha Tuomi/Rodeo

Undervisnings- och kulturministeriet främjar tävlings- och elitidrott med siktet inställt på internationella framgångar. Idrottare beviljas stipendier. Vidare handlar det om att utveckla träningsförhållandena. Ministeriet stöder inte professionell idrott som har ekonomisk vinst som mål.

Satsningarna på toppidrott innebär bl.a.

  • effektiviserad träning
  • tränarutbildning
  • personligt stöd till idrottare
  • åtgärder för att motarbeta dopning
  • koordinering av elitidrotten

Stipendierna är avsedda att möjliggöra en satsning på målinriktad och högklassig träning. Träningsförhållandena utvecklas dels vid idrottsinstituten som fungerar som träningscenter inom elitidrotten, dels genom byggande av idrottsanläggningar. I tillämpliga delar stöder sig träningen på den idrottsvetenskapliga forskningen.

Finlands olympiska kommitté har hand om många elitidrottsrelaterade sakkunnig-, koordinations- och intressebevakningsuppgifter. Motsvarande ansvar inom elithandikappidrotten ligger hos Finlands Paralympiska kommitté. Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott KIHU ansvarar för att man inom tävlings- och toppidrotten stöder sig på forskningen inom området. Vidare har forskningscentralen i uppgift att sprida kunskap om den idrottsrelaterade forskningen. Finlands centrum för etik inom idrotten koordinerar åtgärderna för att motarbeta dopning och utför dopningstester.  

Internationella stortävlingar

För att ett land ska kunna ordna internationella stortävlingar krävs bl.a. att tävlingsplatserna motsvarar de kriterier som har ställts upp för dem. I vissa fall stöder ministeriet anläggandet och reparationen av dylika tävlingsplatser. 

En synlig del av den internationella toppidrotten är de olika grenarnas stortävlingar samt Världscup och Eurocup -evenemangen. Det är inte enbart själva tävlingen som ligger bakom anordnandet av en stortävling. Internationell forskning visar att stortävlingar kan medföra synlighet, attraktionskraft, turisminkomster och ett livligare näringsliv för orten där tävlingen ordnas.

Undervisnings- och kulturministeriet har under de senaste åren riktat ekonomiskt stöd för att täcka de eventuella ekonomiska förluster som arrangemangen resulterar i. Man har på så vis stött förberedelserna inför evenemanget så att det blir möjligast lyckat.

Ytterligare information

Hannu Tolonen, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330314   E-postadress: