Hoppa till innehåll

Över 5 miljoner euro till föreningar på de högsta serienivåerna

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2022 9.22
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 5 115 000 euro i coronaunderstöd för att trygga verksamheten i de högsta tävlings- och elitidrottsserierna.

De beviljade understöden är avsedda för att stödja sådan föreningsverksamhet på de högsta serienivåerna i lagsporter som ordnas av grenförbunden i en situation där man till följd av myndighetsbeslut har varit tvungen att ordna matcher bakom stängda dörrar utan publik eller med begränsad publikkapacitet under tiden 1.12.2021–28.2.2022.

Understöd beviljades inte till FM-ligan i ishockey och dess föreningar, eftersom de har kunnat ansöka om ersättning för stängning från statskontoret.

Det största understödet gick till Finlands Ishockeyförbund rf (1 421 000 euro). Övriga understödstagare var Finlands Basketförbund rf (1 225 000 euro), Finlands Innebandyförbund rf (1 108 000 euro), Finlands Volleybollsförbund ry (915 000 euro), Finlands Bollförbund rf (196 000 euro), Finland Handbollsförbund rf (185 000 euro) och Finlands Bandyförbund rf (65 000 euro).

Understöden beviljas till fullt belopp för att fördelas vidare till de föreningar som deltagit i serieverksamheten.

Mer information: Hannu Tolonen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 314
 

Antti Kurvinen Idrott