Aktuellt i undervisnings- och kulturministeriet

Aktuellt

Tre personer tilldelas hederstiteln konstakademiker

UKM
Pressmeddelande 23.3.2023 14.30

Färdplan för kulturturismen

UKM
Nyhet 23.3.2023 9.31

Understöd för främjande av barnkultur

UKM
Pressmeddelande 3.3.2023 10.11

Upphovsrättslagen ändras

UKM
Pressmeddelande 2.3.2023 14.04

Finlands Unesco-kommission tillsattes

UKM
Pressmeddelande 2.3.2023 13.30