Hoppa till innehåll

Över 14,5 miljoner euro i coronastöd till verksamhetsenheter för scenkonst

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2022 11.39 | Publicerad på svenska 29.4.2022 kl. 12.21
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har beviljat de verksamhetsenheter för scenkonst som får statsandel sammanlagt 12 700 000 euro och de nationella konstinstitutionerna sammanlagt 2 200 000 euro på grund av det behov av tilläggsfinansiering som orsakats av coronapandemin. Genom understöden stöder man förutsättningarna för dem som arbetar med scenkonst att fortsätta sitt konstnärliga och övriga skapande arbete.

Aktörer inom musikbranschen beviljades cirka 1,5 miljoner euro och aktörer inom teater-, dans- och cirkusbranschen cirka 11,1 miljoner euro. År 2022 är 31 sammanslutningar inom musik och 69 sammanslutningar inom övrig scenkonst berättigade till statsandel. Finlands Nationalopera och Nationalbalett beviljades cirka 1,62 miljoner euro, Nationalgalleriet cirka 0,192 miljoner euro och Finlands Nationalteater cirka 0,42 miljoner euro. 

Understöden beviljades ur de anslag som fastställts i den första tilläggsbudgeten för 2022. 
Föreställningsverksamheten inom scenkonsten avbröts i slutet av 2021, och den stod i allmänhet stilla under hela början av 2022. På grund av den avbrutna verksamheten har aktörerna inom branschen delvis ställt in eller skjutit upp sina produktioner flera gånger. Aktörerna har hela tiden haft kostnader men inga inkomster.

- Coronapandemin har drabbat aktörerna inom scenkonsten hårt, och ministeriet har strävat efter att lindra deras svåra situation. Jag hoppas att denna extra ansökningsomgång nu blir den sista och att aktörerna inom musik, teater, dans och cirkus kan fortsätta utföra sitt arbete, det vill säga erbjuda högklassiga föreställningar. Vi behöver konst och kultur för att orka med vardagen, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen

Mer information om:

Mer information:

Scenkonst och Nationalteatern: Katri Santtila, kulturråd, tfn 0295 330 285 
​​​​​​​Musik: Mari Karikoski, kulturråd, tfn 0295 330 209
​​​​​​​Nationalgalleriet samt Finlands Nationalopera och Nationalbalett: Tiina Eerikäinen, kulturråd, tfn 0295 330 081