Hoppa till innehåll

Högskolestuderandenas välbefinnande, handledningen av dem och deras framåtskridande i studierna stöds med specialunderstöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2021 14.08 | Publicerad på svenska 6.9.2021 kl. 15.20
Pressmeddelande

De exceptionella förhållandena till följd av coronaepidemin har redan påverkat universitetens och yrkeshögskolornas studiearrangemang och därigenom de studerandes förutsättningar för lärande och deras välbefinnande under ett och ett halvt års tid. Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd ska stödja handledningen av högskolestuderande och stärkandet av deras välbefinnande samt framsteg i studier som fördröjts på grund av pandemin. Ansökan om specialunderstöd har öppnat den 6 september.

Specialunderstödet är riktat till högskolor, studerandeorganisationer, studentkårer och studerandekårer som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Totalt finns högst 6 miljoner euro att delas ut som understöd.

Undervisnings- och kulturministeriet önskar i princip en ansökan från varje högskola inom förvaltningsområdet. Det  är bra om beredningen av ansökan sker i samarbete mellan högskolan och dess studerandekår eller studentkår. Med understödet kan man till exempel ordna handledning och stödja de studerandes självstyrning, lindra deras upplevelse av ensamhet, utveckla stödverksamheten eller stärka samhörigheten.

Utöver de särskilda åtgärder som stöds med understöden har en utökad närundervisning under hösten en avsevärd inverkan på de studerandes välbefinnande. Möjligheten att träffas ansikte mot ansikte är mycket viktig för att kunna säkerställa att de studerande knyter an till studierna, men också för att stärka välbefinnandet inom hela högskolesamfundet.

De studerandes välbefinnande och handledningen av dem stöddes också i januari

I januari 2021 stödde undervisnings- och kulturministeriet högskolor samt student- och studerandekårer med sammanlagt 6 miljoner euro i specialunderstöd.

Det handlade om ett anslag som ingick i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. Bidrag söktes till ett belopp om över 16 miljoner euro. 38 projekt beviljades understöd. Specialunderstöden är avsedda för åtgärder på grund av coronaepidemin i syfte att stärka handledningen av högskolestuderande och deras välbefinnande.

Mer information:

  • Undervisningsrådet Ilmari Hyvönen, tfn 0295 330117
  • Undervisningsrådet Katri Tervaspalo, tfn 0295 330084