Hoppa till innehåll

Coronastöd till grenförbundens utbildning för instruktörer och tränare

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2022 12.06 | Publicerad på svenska 21.6.2022 kl. 15.41
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat sammanlagt 1 818 900 euro i specialunderstöd till 37 projekt som ordnas av grenförbunden. Syftet med understödet är att förnya och effektivisera utbildningen för instruktörer och tränare vid riksomfattande grenförbund i syfte att avhjälpa coronapandemins skadliga konsekvenser för idrottsföreningarnas verksamhet för barn och unga.

Begränsningarna för att förebygga spridningen av coronaviruset har redan under flera års tid gjort det svårt för de idrottsfrämjande och riksomfattande grenförbunden och idrottsföreningarna att bedriva och utveckla sin verksamhet. Ordnandet av tränings-, tävlings- och publikevenemang har avbrutits eller begränsats.

Idrotts- och motionsföreningarnas verksamhet och antalet deltagare har minskat väsentligt. Framför allt har restriktionerna för att ordna och delta i verksamhet visat sig försvåra föreningsverksamheten för barn och unga.

- När coronarestriktionerna har upphört är motivationen för barn och unga att återgå till sin hobbyverksamhet nära kopplad till instruktörernas och tränarnas kompetens och den upplevda nivån på deras arbete. Instruktörernas och tränarnas kompetens och kvaliteten på deras arbete är de viktigaste faktorerna när det gäller att skapa ett stort och bestående intresse för idrottshobbyer, säger minister Petri Honkonen.

- Med specialunderstödet vill vi stödja och effektivisera grenförbundens möjligheter att öka kompetensen hos idrottsföreningarnas instruktörer och tränare, fortsätter Honkonen.

Av de projekt som beviljades understöd inriktades 15 på en totalreform av utbildningssystemet för instruktörer och tränare inom idrottsgrenen, 20 på utvecklingsåtgärder särskilt inom instruktörsutbildningen för barn och unga samt fyra på andra reformer inom utbildningssystemet.

Mer information: Kari Niemi-Nikkola, överinspektör, tfn 0295 330 103