Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning Logo.


Som ett led i reformen av det kontinuerliga lärandet inrättas Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret främjar kompetensutvecklingen bland personer i arbetsför ålder och tillgången på kompetent arbetskraft.

Lagen om servicecentret trädde i kraft den 1 september 2021 och verksamheten inledde i samma år.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

  • analyserar kompetens- och arbetskraftsbehoven i arbetslivet
  • finansierar utbildning för personer i arbetsför ålder
  • utvecklar informations-, rådgivnings- och handledningstjänster
  • stöder regionalt och annat samarbete
  • deltar i utvecklingen av en digital servicehelhet för det kontinuerliga lärandet. 

Verksamheten vid servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning inleds stegvis. 

Servicecentret  är en fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen. 

Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning, som tillsätts av statsrådet, styr och stöder servicecentrets verksamhet. Rådets medlemmar representerar de centrala ministerierna och arbetslivet. Rådets mandatperiod är fem år.

Mer information 

jotpa.fi

direktör Kirsi Heinivirta
tfn 0295 331 197, 040 7099 295
e-post: kirsi.heinivirta(at)jotpa.fi 

[email protected]