Lagar och förordningar som gäller yrkesutbildning

Här hittar du en förteckning över centrala lagar och förordningar i anslutning till yrkesutbildningen.

Länkarna går till Finlex, en databas med författningar på svenska och finska.

 

Lagar

Läropliktslag (1214/2020)

Lag om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020)

Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning (547/2018), lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (548/2018), regeringens proposition (57/2018)

Lag om nationella studie- och examensregister (884/2017), regeringens proposition (260/2018)

Lag om yrkesutbildning (531/2017), regeringens proposition (39/2017)

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (532/2017)

Lag om elev- och studerandevård (1287/2013)

Lag om ändrieng av lagn om elev- och studerandevård (886/2017)

Lag om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata (634/1998)

Statsrådets förordningar

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1228/2021)

Statsrådets förordning om det riksomfattande ansökningsförfarandet till utbildning efter den grundläggande utbildningen (834/2021)

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning (551/2021)

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning (583/2021)

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning (543/2020)

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning (744/2018)

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (431/2018)

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning (138/2018)

Statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017)

Statsrådets förordning om det riksomfattande ansökningsförfarandet till utbildning efter den grundläggande utbildningen (834/2021)

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (1150/2017)

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (1168/2010)

Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (487/2017)

Statsrådets förordning om det riksomfattande ansökningsförfarandet till utbildning efter den grundläggande utbildningen (834/2021)

Undervisnings- och kulturministeriets förordningar

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (1031/2023)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning (926/2022)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning (905/2021)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina (837/2021)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (596/2021)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning (1244/2020)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § samt bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (542/2020)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina (161/2019)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § och bilagan i undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (1086/2018)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (590/2018)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina (141/2018)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (680/2017)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina (699/2017)

Undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (1323/2001)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (681/2017)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande i läroavtalsutbildning (679/2017)

Undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (1323/2001)

Ytterligare information