Internationella avtal och samarbetsprotokoll (MoU)

Undervisnings- och kulturministeriet har utarbetat avtal eller samarbetsprotokoll (Memorandum of Understanding, MoU) på utbildningens, högskoleutbildningens, kulturens, konstens, vetenskapens och forskningens, idrottens och ungdomsarbetets områden med över 50 länder.

Avtalen täcker ofta samtliga eller största delen av ovannämnda sektorer, som alla tillhör ministeriets förvaltningsområde.

Nya avtal ingås inte längre, utan vid behov använder man sig av samarbetsprotokoll (MoU).   Avtalen är i kraft tills de sägs upp, samarbetsprotokollen är antingen temporära eller i kraft tills vidare.

Inom parentes året då avtalet ingicks samt året då avtalet trädde i kraft, ifall året är ett annat.

Med följande länder har man gjort upp samarbetsprotokoll (Memorandum of Understanding, MoU), men inte ingått avtal

Bilaterala kulturfonder

  • Förenta staterna (Suomen ja USA:n stipenditoimikunnan tukisäätiö, 1976)
  • Island (1974)
  • Norge (1979)
  • Sverige (1960)
  • Danmark (1981)

 

Ytterligare information