Avslutade projekt och program

Projekten och programmen på denna sida uppdateras inte längre, men du hittar information om tidigare skeden samt material. Du kan också söka information om ministeriets andra tidigare projekt.

Utvidgandet av läroplikten

Utvidgandet av läroplikten

Läroplikten utvidgas till 18 år.

Utvidgandet av läroplikten

Rätt att kunna -utvecklingsprogrammet

Rätt att kunna -utvecklingsprogrammet

Inom utvecklingsprogrammet Rätt att kunna förbättras kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen och man ser till att alla studerande inom yrkesutbildningen får en gedigen yrkeskompetens och goda grundläggande färdigheter för arbetet, livet och det livslånga lärandet.

Rätt att kunna -utvecklingsprogrammet

Åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier

Åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier

Målet är ingen ska behöva uppleva mobbning, trakasserier, våld eller social utslagning i skolor och läroanstalter.

Åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning

Utbildningsredogörelse

Utbildningsredogörelse

Genom utbildningspolitisk redogörelsen skapar man en bild av utbildningens nuläge och strategiska mål.

Utbildningspolitisk redogörelse

Utvecklingen av utbildningen på andra stadiet

Utvecklingen av utbildningen på andra stadiet

Valmöjligheterna inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen samt sättet att ordna, styra och finansiera utbildningen ska utvecklas.

Högklassig utbildning på andra stadiet

Direktivändringar i upphovsrättslagen

Direktivändringar i upphovsrättslagen

Undervisnings- och kulturministeriet bereder ändringar i upphovsrättslagen i anslutning till EU-direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden.

DSM-direktivändringar i upphovsrättslagen

KOTAMO-projektet

KOTAMO-projektet

Projektet ska utreda hur man ska kunna främja jämställdhet, likabehandling och mångfald inom personalen vid de finländska högskolorna.

KOTAMO-projektet

Utbildning för alla -programmet

Utbildning för alla -programmet

Utvecklingsprogrammet förbättrar kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och tryggar en jämlik start för lärandet.

Utbildning för alla -programmet

Program för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning

Program för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning

Programmet för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning bygger en grund för en systematisk och långsiktig utveckling av kvaliteten på gymnasieutbildningen.

Program för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Den statliga finansieringen av utövande konst, dvs. musik, dans, cirkus och performance förnyas.

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Reform av kulturens statsandelsfinansiering

Reform av kulturens statsandelsfinansiering

Systemet för statsandelsfinansieringen av muséer, teatrar och orkestrar förnyas.

Kulturens statsandelsreform