Lediga tjänster vid undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet meddelar om öppna tjänster i valtiolle.fi, där du också hittar ansökningsblanketter. Ansökan kan även lämnas in till ministeriets ragistratorskontor.

Närmare ansvisningar och information om behörighetsvillkor meddelas då tjänsten utlyses.