Universitetscentren

Universitetscentren kompletterar nätverket av universitet i Finland i regioner som inte har ett eget universitet, och samlar universitetsverksamheten i regionen.   I samarbetet deltar ofta dessutom de regionala yrkeshögskolorna, kommunerna och landskapsförbundet.