Hoppa till innehåll

Kulturturismen får närmare tre miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 10.04 | Publicerad på svenska 28.6.2021 kl. 8.44
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har beviljat närmare tre miljoner euro för utvecklingsprojekt inom kulturturismen. Med anslaget främjas målet att stärka kulturturismen i Sanna Marins regeringsprogram. Målet anknyter till främjandet av verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna. Med anslaget stöds dessutom kulturens och de kreativa branschernas anpassning till den förändrade verksamhetsmiljön under och efter koronapandemin.

Inom utsatt tid hade det inkommit sammanlagt 150 ansökningar. Flest ansökningar inkom från Nyland, Egentliga Finland, Lappland och Norra Österbotten. Också riksomfattande organisationer ansökte. Understöd beviljades till 34 projekt.

- Coronatiden har varit svår för kultur- och turismbranscherna, men den har också varit en bra tid att fundera på och utveckla en ny slags turismbransch som är mer hållbar och flexiblare än tidigare, säger minister Antti Kurvinen.

- Det kom många ansökningar, vilket vittnar om att kulturturismens många möjligheter har identifierats på olika håll i vårt land. Jag tror att det har betydelse för återhämtningen inom kulturen, de kreativa branscherna och turismen. Kulturturismen för med sig en ny publik för kulturtjänsterna, ger regionerna livskraft och arbetstillfällen och erbjuder kulturupplevelser för turister.

Undervisnings- och kulturministeriet har bedömt ansökningarna i samarbete med Museiverkets och Business Finland/Visit Finlands experter på kulturturism.

Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom kulturturism

Mer information: konsultativa tjänstemannen Anne Mattero, tfn 0295 330 313