PISA-resultaten 2015

I PISA-undersökningen 2015 var naturvetenskaper i fokus. Naturvetenskaper var huvudämne senast i PISA-undersökningen 2006.

I OECD:s PISA 2015 undersökning utredde man också för första gången färdigheter i gemensam problemlösning. Resultaten för gemensam problemlösning offentligjordes den 21 november 2017.

 

En ny utvärderingsrunda för huvudämnet möjliggör pålitliga och omfattande uppföljningsanalyser. Man granskar även läskunnighet och matematiska färdigheter.

De senaste resultaten visar att de finländska ungdomarnas kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena har sjunkit sedan 2006, då naturvetenskaperna senast var huvudområdet.

På basis av det genomsnittliga poängtalet i naturvetenskaper är finländska ungdomar i åldern 15 år tredje bäst bland OECD-länderna. I Finland har medelvärdet när det gäller naturvetenskapliga ämnen sjunkit med 32 poäng jämfört med 2006 (563 p.).

Finländska ungdomar är fortfarande bland de bästa när det gäller läskunnighet. De matematiska kunskaperna är på samma nivå som tidigare.

I år undersöktes för första gången gemensam problemlösning. Unga från Finland placerade sig bland de bästa på gemensam problemlösning. I undersökningen 2015 deltog 51 länder / områden

 

Finlands resultat Poäng OECD-länder Alla deltagare
Naturvetenskapliga färdigheter 531 3. 5.
Läskunnighet 526 2. 4.
Matematiska färdigheter 511 7. 13.
Gemensam problemlösning 534 5. 7.

 

 

PISA 2015 -undersökningen i Finland gjordes i samarbete mellan Institutionen för utbildningsforskning vid Jyväskylä universitet och Centret för utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet.

I undersökningen 2015 deltog 73 länder / områden. Resultaten offentliggjordes den 6 december 2016.

 

Ytterligare information

Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Telefon:0295330140   E-postadress:


Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330258   E-postadress:

Arto Ahonen, universitetsforskare, nationell koordinator för PISA (Institutionen för utbildningsforskning vid Jyväskylä universitet), 040 839 4209, [email protected]

Jenna Hiltunen, projektforskare (Jyväskylä universitet),  040 805 4273

Mari-Pauliina Vainikainen, forskningskoordinator (Centret för utbildningsutvärdering / Helsingfors universitet), 050 318 2188