Frågor och svar om försöket med tvåårig förskoleundervisning 

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om den tvååriga förskoleundervisningen. 

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Mervi Eskelinen, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330160   E-postadress: