Frågor och svar om försöket med tvåårig förskoleundervisning 

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om den tvååriga förskoleundervisningen. 

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Mervi Eskelinen, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330160  


Marjaana Larpa, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), ansvarsområdet för strategisk styrning