Internationellt samarbete

Karttapallo. KUVA: Tero Sivula / RodeoUndervisnings- och kulturministeriet bereder på sitt område riktlinjer för och avtal om samarbete i internationella organisationer, råd och övriga organisationer samt företräder Finland i dem. Ministeriet deltar bl.a. i FN:s och Unescos verksamhet.

Regionala samarbetsorganisationer av vikt är Europarådet och OECD.  Nordiska ministerrådet samordnar det nordiska samarbetet i frågor som gäller utbildning, forskning och kultur. Därtill deltar ministeriet i Arktiska rådet samt i samarbetet inom ramen för de regionala råden för Östersjö- respektive Barentsområdet.

EU:s verksamhet inom externa relationer och de omfattande utvecklingspolitiska målen i anknytning därtill utgör en kanal för samarbete med tredje länder.

Ministeriet har också strategier och program som fokuserar exempelvis på ett visst geografiskt område eller tema.

Därtill främjar och stöder ministeriet bl.a. samarbeten som gäller kultur och utbildning. Det finns också överenskommelser om mellanstatliga samarbeten i samarbetsavtal, -program och Memorandum of Understanding-protokoll.

Ytterligare information

Jaana Palojärvi, kansainvälisten asiain johtaja 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) Telefon:0295330242   E-postadress: