Det digitala kulturarvet

I undervisnings- och kulturministeriets helhet inom det digitala kulturarvet utvecklas tillgängligheten för det digitala kulturarvsmaterialet samt det långvariga bevarandet av material och informationsresurser. Helheten inom det digitala kulturarvet ökar arkivens, bibliotekens och museernas samarbete och kompetens.

Det digitala kulturarvet ökar och berikas ständigt i och med att nya digitala kulturarvsmaterial uppstår och gamla material och informationsresurser digitaliseras. Arkiven, biblioteken och museerna utvecklar ständigt nya sätt för att digitalisera material och tjänster genom vilka informationsresurserna kan utnyttjas.

Målet för helheten inom det digitala kulturarvet är att upprätthålla digitala tjänster för att förbättra tillgången, tillgängligheten och det långvariga bevarandet i fråga om informationsresurserna inom kulturarvet. Samtidigt ökas arkivens, bibliotekens och museernas samarbete samt digitala kompetens. Ett kulturarv som är öppet för alla och förankrat i vardagen främjar värdepluralismen, interaktionen och delaktigheten i samhället.

Finna och Kulturarv-PAS-tjänst

Helheten inom det digitala kulturarvet omfattar två tjänster som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Nationalbiblioteket upprätthåller tjänsten Finna som förenar digitala material och tjänster vid flera arkiv, bibliotek och museer. IT-centret för vetenskap CSC upprätthåller Kulturarv-PAS-tjänsten som säkerställer bevarandet av digitalt kulturarvsmaterial långt in i framtiden.

Interoperabilitet

I helheten inom det digitala kulturarvet utvecklas lösningar för att förbättra interoperabiliteten för information och datasystem. Med gemensamma tjänster och en gemensam helhetsarkitektur säkerställs interoperabiliteten för datasystem och information inom kulturarvsområdet som en del av exempelvis ekosystem inom utbildning, kultur, forskning och den offentliga förvaltningen. Målet är att öka innehållets och tjänsternas synlighet och användbarhet i samhället. Därför samarbetar helheten även med aktörer inom öppen vetenskap.

Webbplatsen Digime och projektet Nationella digitala biblioteket

Helheten inom det digitala kulturarvet fortsätter arbetet som gjordes i undervisnings- och kulturministeriet projekt Det nationella digitala biblioteket (NDB) åren 2008-2017. Nationalbiblioteket ansvarar för kommunikationen för helheten på webbplatsen Digime.

 

Ytterligare information

Tapani Sainio, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330336   E-postadress: