Universiteten i Finland

På undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde finns 13 universitet, varav två är stiftelser i enlighet med stiftelselagen och de övriga juridisk-offentliga inrättningar. 

Universitet

Aalto-universitetet (fungerar som stiftelse)
Helsingfors universitet
Östra Finlands universitet
Jyväskylä universitet
Lapplands universitet
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT 
Uleåborgs universitet
Hanken svenska handelshögskolan
Konstuniversitetet
Tammerfors universitet (fungerar som stiftelse)
Åbo universitet
Vasa universitet
Åbo Akademi

Militära högskoleexamina avläggs vid Försvarshögskolan som lyder under försvarsmakten.

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf är ett samarbetsorgan för Finlands universitet. Alla 13 universitet som räknas upp i universitetslagen samt Försvarshögskolan är medlemmar i föreningen.