Stöd för barn inom småbarnspedagogiken

Barn som deltar i småbarnspedagogiken har rätt att få sådant allmänt, intensifierat och särskilt stöd som barnets utveckling, lärande och välbefinnande förutsätter. Den ändring av lagen om småbarnspedagogik som stärker stödet till barnet träder i kraft den 1 augusti 2022.

En småbarnspedagogisk verksamhet av hög kvalitet är viktig för barnets senare lärande, och därför ska barnet ha rätt att få det stöd som han eller hon behöver i rätt tid. Stödet kan vara pedagogiskt, vårdinriktat eller strukturellt. Alla stödformer kan användas inom det allmänna, intensifierade och särskilda stödet. 

Det allmänna stödet genomförs som en del av den grundläggande verksamheten inom småbarnspedagogiken. I fråga om intensifierat och särskilt stöd fattas ett förvaltningsbeslut. Även i fråga om allmänt stöd fattas ett förvaltningsbeslut, om barnet är i behov av stödtjänster. Stödtjänsterna kan till exempel omfatta undervisning av en speciallärare på heltid eller deltid eller tolknings- och assistenttjänster.

Allmänt, intensifierat och särskilt stöd inom småbarnspedagogiken

Alla barn som deltar i småbarnspedagogiken får allmänt stöd enligt barnets behov. Barnet kan behöva stöd i samband med till exempel påklädning, övergångssituationer, kompisrelationer, lek eller språkutveckling. Barnet får stöd genom att den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken individualiseras. Stöd ska ges så länge barnet behöver det.

Intensifierat stöd ges om det allmänna stödet inte är tillräckligt för barnet. Det intensifierade stödet kan vara kortvarigt eller långvarigt, och stödet ges så länge barnet behöver det. Stödåtgärderna är regelbundna och flera olika stödåtgärder kan genomföras samtidigt. För att inleda intensifierat stöd förutsätts inte en diagnos. Ett förvaltningsbeslut ska fattas i fråga om intensifierat stöd och om de stödåtgärder som behövs under stödperioden.

Särskilt stöd är den starkaste stödformen. Särskilt stöd ges om det intensifierade stödet inte är tillräckligt eller om barnet behöver det till följd av till exempel funktionsnedsättning, sjukdom eller försenad utveckling. Stödåtgärderna planeras alltid individuellt. Det särskilda stödet är ett kontinuerligt behov av stöd på heltid, och under stödperioden kan flera olika stödformer och stödtjänster tillämpas. För att inleda särskilt stöd förutsätts inte en diagnos eller ett behov av rehabilitering eller att barnet först har fått intensifierat stöd. Ett förvaltningsbeslut ska fattas i fråga om särskilt stöd och om de stödåtgärder som behövs under stödperioden.
 

Infograf om stödet inom småbarnspedagogiken

Öppna bilden i ett nytt fönster

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Kirsi Alila, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330365   E-postadress: