Studiestödets riktlinjer och utveckling

Studiestödet utvecklas på basis av de utbildningspolitiska målen. Målet är ett tillräckligt och sporrande studiestöd som främjar planenliga studier på heltid och kortare studietid. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna ledningen, styrningen och uvecklandet av studiestödsverksamheten.

Statsminister Petteri Orpos regering, som inledde sitt arbete sommaren 2023, inleder en totalreform av studiestödet. I reformen går man igenom studiepenningens nivå, studielånets storlek och studielånskompensationens belopp, gränserna för de fria inkomsterna, ställningen för studerande med familj och stödet till boendet.

I samband med regeringens halvtidsöverläggning ska det utvärderas huruvida inkomstgränserna är tillräckliga och om de kan höjas. En bättre samordning av läroavtalsutbildningarna och studiestödet utreds också.

Regeringen genomför också en totalreform av bostadsbidraget. För studerande ska en modell framtas som alternativ till det allmänna bostadsbidraget. Modellen ska uppmuntra till samboende och vara ekonomiskt attraktiv.

Ändringar i studiestödet 2024

Genom att höja beloppet för studiepenningens försörjarförhöjning och för statsborgen för studielån är syftet att trygga studiestödets köpkraft och förutsättningarna för studier på heltid.

Studiepenningens försörjarförhöjning stiger så att den studiepenning som betalas till studerande som försörjer barn är sammanlagt 421,01 euro per månad från och med den 1 januari 2024.

Från och med den 1 augusti 2024 stiger dessutom de månatliga beloppen för statsborgen för studielån. Beloppet för statsborgen för studielån höjs från 650 till 850 euro per månad för en studerande som studerar i Finland och från 800 till 1 000 euro per månad för en studerande som studerar utomlands. Beloppet för statsborgen för studerande under 18 år stiger enligt förslaget från 300 euro till 400 euro per stödmånad.

För andra studerande än högskolestuderande ökar dessutom antalet gånger under terminen då studielån kan lyftas. Avsikten är att studielånet bättre ska räcka till under hela läsåret.

Totalreformen av studiestödet

Totalreformen av studiestödet

Avsikten av totalreformen är att trygga försörjningen under studietiden, stärka de sporrande elementen i studiestödet och stödja slutförandet av studierna inom målsatt tid.

Totalreformen av studiestödet

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Telefon:0295330110   E-postadress: