Kreativt kunannde

Konst- och kulturbranschernas utbildning på olika utbildningsstadier bildar grunden för det kreativa kunnandet.  Olika sorter av kompletterande utbildning ordnas t.ex. med hjälp av projektfinansiering.

Småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen, t.ex. grundskolan, gymnasiet, det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen, utgör grunden för det kreativa kunnandet.  Såväl den yrkesinriktade utbildningen som universiteten och högskolorna erbjuder studier som förbereder för yrken inom konst- och kulturbranscherna.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt TE-tjänsterna finansierar projektbaserad utbildning i syfte att öka kunnandet inom de kreativa branscherna. Det handlar om arbetskraftsutbildning samt om projekt som finansieras av strukturfonderna, t.ex. Europeiska socialfonden (ESF).

För att öka det kreativa kunnandet ordnas projektbaserad utbildning som finansieras av bland annat närings-, trafik- och miljöcentralerna, servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt arbets- och näringstjänsterna. Det handlar till exempel om olika arbetskraftsutbildningar och projekt som ordnas inom ramen för strukturfondsverksamheten, bland annat Europeiska socialfonden (ESF).

Under programperioden för EU:s strukturfonder 2021–2027 genomförs ett nationellt tema för innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen (ESF+), för vilket NTM-centralen i Tavastland är finansierande myndighet. Samordningsprojektet för åtgärdshelheten väljs under hösten 2022.

Creative Finland fungerade som samordnande aktör 2018–2021 och fortsätter att genomföra åtgärder som gäller kreativ ekonomi, bland annat i samband med genomförandet av färdplanen för kreativ ekonomi.
 

Ytterligare information

Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330144   E-postadress: