Kreativt kunannde

Konst- och kulturbranschernas utbildning på olika utbildningsstadier bildar grunden för det kreativa kunnandet.  Olika sorter av kompletterande utbildning ordnas t.ex. med hjälp av projektfinansiering.

Småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen, t.ex. grundskolan, gymnasiet, det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen, utgör grunden för det kreativa kunnandet.  Såväl den yrkesinriktade utbildningen som universiteten och högskolorna erbjuder studier som förbereder för yrken inom konst- och kulturbranscherna.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt TE-tjänsterna finansierar projektbaserad utbildning i syfte att öka kunnandet inom de kreativa branscherna. Det handlar om arbetskraftsutbildning samt om projekt som finansieras av strukturfonderna, t.ex. Europeiska socialfonden (ESF).

Under programperioden 2014-2020 finansierar EU:s strukturfond åtgärdshelheten Kreativt kunnande, som NTM-centralen i Tavastland finansierar. Nätverket Kreativa delaktiga i Finland fungerade som den aktiverande och koordinerande parten i sammanhanget 2015-2018. År 2018-2020 fungerar Creative Finland som den koordinerande parten.

Ytterligare information

Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330144