Ungdomsforskning och uppföljning av levnadsförhållandena

Ungdomsforskning är tvärvetenskaplig forskning kring ungdomsfrågor som fokuserar på bl.a. forskning om ungdomskulturer, konsumtionsforskning, forskning om utslagning, etniska relationer samt utbildningens och ungdomsarbetets kvalitet. Ministeriet stöder ungdomsforskning.

Indikatorer  och ungdomsstatistik

Ungdomsbarometern publiceras årligen och studerar ungdomarnas värderingar och inställningar. Bestående teman är arbete och utbildning, samhällelig påverkan, boende, framtid och socialt liv samt tillfredsställelsen med livet och dess olika delområden. Med teman som byts årligen strävar man efter att greppa ämnen som det behövs täckande aktuell information om. Ungdomsbarometern publiceras i samarbete mellan Nuora och Ungdomsforskningsnätverket.

Forskningsdata och statistiskt material om unga sammanställs i en årsbok, Nuorten elinolot. Samlingspublikationen sammanställs av Nuora, Ungdomsforskningssällskapet och Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Indikatorerna för ungdomsbarometern och välfärd bland unga kan användas i webbtjänsten som drivs av statens ungdomsråd Nuora. Indikatorerna har organiserats så att användaren kan avgränsa den information som behövs enligt bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund eller boendeområde. Statens ungdomsråd svarar för webbtjänsten.

Statistik om kommunernas ungdomsarbete, uppsökande ungdomsarbete samt verkstadsverksamheten för unga finns på webbplatsen nuorisotilastot.fi som drivs av Regionförvaltningsverket. Tjänsten är uppbyggd så att man kan använda den databas och de områden man vill.

Europeiska ungdomsindikatorer finns på EU:s sidor på engelska (Youth Monitor). 

Utvärderingar

Regionförvaltningsverken utvärderar regelbundet tillgängligheten för basservicen, inklusive kommunernas ungdomsarbete, för att kunna följa upp om den regionala jämlikheten verkställs.

Ministerierna följer upp basservicen på sina förvaltningsområden utgående från utvärderingarna.

Ungdomsforskning

Med anslag för ungdomsarbete stöder undervisnings- och kulturministeriets forskning som betjänar tillämpande ungdomsarbete, ungdomsverksamhet och ungdomspolitik. Ungdomsforskningen stöds genom ungdomsforskningsnätverket som är en forskningsgemenskap i samband med Ungdomsforskningssällskapet.  Grundforskning om ungdomsärenden bedrivs vid universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitutioner.

Ytterligare information

Emma Taipale, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330196   E-postadress: