Kultur

Undervisnings- och kulturministeriets uppgift är att sörja för kulturbranschens lagstiftning, förvaltiningsstruktur och -praxis, finansiering, strategiska styrning och övriga förutsättningar för den allmänna verksamheten och utvecklingen. Till kulturpolitikens område hör bl.a. konst- och kulturbranschen, museer och kulturarv, bibliotek, kulturexport och kreativt arbete.