Försök med avgiftsfri småbarnspedagogik

Undervisnings- och kulturministeriets försök med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar inleddes den 1 augusti 2018. Ministeriet beviljar de kommuner som deltar understöd för att genomföra försöket. Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik fortsatte under den tredje perioden och pågår från ingången av augusti 2020 till utgången av juli  2021.

Syftet med försöket är att höja andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken samt att främja jämlikheten inom utbildningen. Målet är att

  • utreda hur avgiftsfriheten inverkar på andelen 5-åringar som deltar i småbarnspedagogiken
  • utreda försökets effekt på familjens yngre barns deltagande i småbarnspedagogik,
  • utreda den avgiftsfria småbarnspedagogikens kostnadseffekter,
  • främja föräldrarnas sysselsättning
  • utreda på vilket sätt småbarnspedagogiken för 5-åringar genomförs och de pedagogiska utvecklingsbehoven särskilt i relation till den nuvarande förskoleundervisningen samt
  • utveckla servicestyrningen av småbarnspedagogiken.

Under det första skedet av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik deltog under åren 2018-2019, enligt  de uppgifter som kommunerna rapporterat till Nationella centret för utbildningsutvärdering,  ca 12 640 femåringar från 19 kommuner: Forssa, Harjavalta, Helsingfors, Iisalmi, Kempele, Kyrkslätt, Kitee, Kotka, Leppävirta, Libelits, Miehikkälä och Vederlax, Mäntyharju, Uleåborg, Salo, Somero, Sonkajärvi, Taivassalo och Åbo. Deltagandenivån var 93,3 procent (ovägt medelvärde).

I det andra skedet 2019-2020 deltog, enligt de uppgifter som kommunerna rapporterat till Nationella centret för utbildningsutvärdering, cirka 17 330 femåringar och 26 kommuner: Esbo, Halsua, Harjavalta, Helsingfors, Tavastkyro, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kyrkslätt, Kides, Kotka. Lahtis, Leppävirta, Lovisa, Miehikkälä och Vederlax, Mäntyharju, Uleåborg, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka och Åbo. Deltagandenivån var 93,5 procent.

Försöket med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar fortsatte från och med augusti 2020 med en tredje period. Regeringen kommer också att inleda försök med 2-årig förskoleundervisning och de kommuner som deltar i försöket bidrar med värdefull information om vad man borde beakta då an genomför en 2-årig förskola.

Enligt kommunernas uppskattning kommer 17 332 femåringar att delta i det tredje skedet av försöket. I det tredje skedet deltar 26 kommuner: Ackas, Esbo, Forssa, Halsua, Harjavalta, Helsingfors, Tavastkyro, Kauhajoki, Kyrkslätt, Kides, Kotka, Lahtis, Letala, Leppävirta, Libelits, Miehikkälä och Vederlax, Uleåborg, Rautavaara, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka och Åbo.

Under det första skedet av försöket ersattes kommunerna med 20 procent och i det andra skedet får kommunerna ersättning för 40 procent av den uppskattade minskningen av avgiftsintäkterna. Under det tredje skedet höjdes understödet som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet till att täcka 79,23 procent av den verkliga minskningen i klientavgiftsintäkterna. Alla kommuner som ansökt om understöd har antagits till försöket i alla tre skeden.

Varför görs försöket?

Avsikten är att främja att barn deltar i småbarnspedagogik, eftersom högklassig småbarnspedagogisk verksamhet enligt forskningen har en gynnsam inverkan på deras tillväxt, utveckling och lärande. Den utjämnar utgångspunkterna mellan barn med olika hemförhållanden och förebygger utslagning. I vårt land är deltagarfrekvensen i småbarnspedagogik lägre än i t.ex. våra nordiska grannländer.

Utbildningsstyrelsen koordinerar försökskommunernas utvecklingsnätverk. Utbildningsstyrelsen har sammanställt en rapport om möjligheterna att införa en tvåårig förskoleundervisning.  Nationella centret för utbildningsutvärdering genomför en undersökning som följer upp försöket. Den första utvärderingsrapporten om försöket publicerades under hösten 2019 och den andra under hösten 2020.

Kontaktuppgifter

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330386   E-postadress:


Kirsi Alila, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330365   E-postadress:


Jari Rutanen, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330011   E-postadress: