Nätverket Team Finland Knowledge Team Finland Knowledge logo

Team Finland Knowledge stöder internationaliseringen av högskoleutbildningen och forskningen och ger den luft under vingarna. Nätverket ska locka kompetenta personer till Finland och bygga upp kontakter för export av kunnande samt innovationer på utbildningsområdet.

Målet är att höja högskoleutbildningens och forskningens kvalitet och genomslag genom att främja nätverkande på internationell nivå mellan aktörer inom högre utbildning och forskning samt att förbättra högskolornas och forskningens företagssamarbeten.  

I nätverket, som grundats av undervisnings- och kulturministeriet, ingår åtta experter på högre utbildning och forskning. De är verksamma i London, Los Angeles, New Delhi, Peking, Pretoria, Sao Paulo, Singapore och Washington. De regionansvariga för Pretorias och Singapores är specialsakkunniga.

Samtliga specialsakkunniga finns på Finlands ambassad i respektive land. De har till uppgift är att följa med högskolepolitiken och forskningspolitiken på lokal nivå, främja samarbetsmöjligheterna och synligheten i stationeringslandet samt bistå finländska aktörer i syfte att öka samarbetet med aktörer på regional nivå.  

Grundandet av nätverket ingår i Riktlinjerna för främjande av internationaliseringen av högskoleutbildning och forskning.

Specialsakkunniga inom nätverket

Upplysningar

Tiina Vihma-Purovaara, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330327  

Läs mer

Team Finland Knowledge -verkosto laajenee

UKM
Nyhet 16.1.2019 15.26