Framtidsarbetet inom grundskolan

I arbetet med att ta fram en vision bedöms behoven att utveckla grundskolan och vilka slags färdigheter utbildningen ska ge i framtiden. Arbetet fokuserar på förändringar som förutsätter att den grundläggande utbildningens mål och metoder definieras på nytt i samhället. Framtidsarbetet inom grundskolan ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. 

Inom den grundläggande utbildningen är det en utmaning att hitta fungerande sätt att stärka de grundläggande färdigheterna och samtidigt erbjuda nya slags kunskaper och färdigheter. 

Framtidsarbetet inom grundskolan genomförs 2023–2025. Arbetet fokuserar på långsiktig utveckling. Vid utvecklandet av utbildningssystemet kan resultaten användas till exempel i arbetet med läroplanen och vid planeringen av innehållen i lärarutbildningen.

Utvecklingsbehoven bedöms av forskare och experter och i arbetet hörs bland annat lärare och unga. 

Arbetet stöds av en parlamentarisk uppföljningsgrupp.

Seminarier och workshoppar 

Framtidsarbetet inom den grundläggande utbildningen organiseras kring tre teman:

  1. Artificiell intelligens och teknik
  2. Grundläggande färdigheter och lärande 
  3. Ekologisk och social hållbarhet.

Arbetet kommer att bestå av en rad seminarier och workshoppar samt andra möten och webbsamråd. Bland samarbetspartnerna finns ett stort antal finländska forskningsorganisationer och experter inom undervisnings- och utbildningssektorn samt övriga samarbetspartner.
Som internationell samarbetspartner verkar OECD, vars samarbetsprojekt Education for Human Flourishing har identifierat liknande utmaningar och utvecklingsbehov inom utbildningssystem.

Mer information

Venla Bernelius, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansliapäällikön esikunta Telefon:0295330339   E-postadress:


Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Telefon:0295330140   E-postadress: