Europas kulturhuvudstad 2026

Uleåborg får titeln Europeisk kulturhuvudstad 2026. Den andra Europeiska kulturhuvudstaden 2026 som ska utses är från Slovakien. Europas kulturhuvudstad  (European Capitals of Culture, ECOC) är ett av Europeiska unionens mest kända projekt. Kulturhuvudstäder får stöd från EU-programmet Kreativa Europa.

I sluttävlingen deltog Tammerfors, Uleåborg och Nyslott, som alla gick vidare i den första omgången i tävlingen förra sommaren. Valet görs på rekommendation av en europeisk jury som består av nio oberoende experter inom konst och kultur. 

Juryn  fortsätter det genom att bistå och ge råd till kulturhuvudstaden fram till 2026. Juryn kommer att offentliggöra en rapport om ansökningarna i början av juli. 

Juryn för Europeisk kulturhuvudstad 2026 sammanträdde första gången juni 2020. Jurys rekommendation var att alla tre städer skulle gå vidare till den andra och avgörande omgången. Rapporten av den europeiska juryn publicerades 10.8.2020 på finska och engelska.

Material

De nominerade städernas ansökningar

Närmare information om urvalsförfarandets följande skeden finns i anvisningarna för förfarandet:

OBS: De finsk- och svenskspråkiga översättningarna är inte officiella utan de är avsedda för stöd och tilläggsinformation i ansökningsprocessen. De officiella instruktionerna är på engelska.

Annat material 

Evenemanget Europas kulturhuvudstad

Konceptet för fram städernas betydelse som centrum för kulturlivet. Den stad som väljs får en möjlighet att utveckla sin verksamhet kulturellt, socialt och ekonomiskt.

Kulturhuvudstadsårets program vittnar om konstens och kulturens rikedom samt om de europeiska kulturernas gemensamma drag. Evenemanget stärker känslan av att vi tillhör samma kulturområde. I tillägg främjar evenemanget kulturens roll i utvecklingen av städerna.

De tidigare erfarenheterna har bevisat att evenemanget erbjuder staden en möjlighet att förnya sig, presentera sig själv på ett nytt sätt till sina egna invånare, höja stadens internationella profil, ge ny energi till kulturlivet i staden och att stärka turism.

Nu väljs Europas kulturhuvudstad för tredje gången från Finland.  Helsingfors var en av de nio kulturhuvudstäderna år 2000 och Åbo var tillsammans med Tallinn kulturhuvudstad år 2011.

Från och med 2007 har man valt två kulturhuvudstäder för varje år och från och med 2021 kommer man att ha tre kulturhuvudstäder vart tredje år (det vill säga 2021, 2024, 2027, 2030 och 2033). Den tredje kulturhuvudstaden under dessa omgångar kommer att vara utanför EU (från ett kandidatland).

År 2026 väljs den andra kulturhuvudstaden från Slovakien.

I Europaparlamentets och rådets beslut (Nr 445/2014/EU) föreskrivs om valet av Europas kulturhuvudstäder. Finland genomför nu beslutet för första gången eftersom urvalsförfarandet år 2011 grundade sig på ett tidigare EU-beslut.

Ytterliga information om Europas kulturhuvudstad i Slovakien:

Gabriela Madrová
Koordinator, Europas kulturhuvudstad – Slovakien 2026
Kulturministeriet i  Slovakiska republiken
+421 2 2084 2314, [email protected]

Ytterligare information

Iina Berden, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069