Hederspris och förtjänsttecken inom motion och idrott

Pro Urheilu -mitaleja.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar hederspris till finländska idrottare som erkännande för en betydande idrottskarriär eller en betydelsefull prestation inom idrotten.
 

Idrottspension

Extra pension för idrottsutövare kan i första hand beviljas olympiska vinnare som erkännande för förtjänstfull verksamhet som främjar idrottskulturen. Pensionen kan även beviljas för en betydelsefull internationell idrottskarriär.

Den fulla pensionen är 1 324,32 euro i månaden, och delpensionen uppgår till hälften av detta belopp. Skatt uppbärs på pensionen. Då pensionen beviljas beaktas sökandens sociala ställning och beskattningsbara inkomst. De första egentliga idrottspensionerna beviljades 2015.

Hederspriset Pro Idrott

Som hederspris delas Pro Idrott-pris och Pro Idrott-medaljer ut.

Pro Idrott-priset är ett penningpris på 20 000 euro som delas ut till idrottare som har uppnått internationell framgång inom sin gren.   Pro Idrott-medaljerna delas ut som erkänsla för förtjänstfullt arbete inom idrottens olika delområden.

De första Pro Idrott-prisen beviljades 2000. En arbetsgrupp som har tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet gör upp ett förslag över tilltänkta Pro Idrott-pris- och medaljmottagare.

Förtjänsttecken inom motion och idrott

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen (26.2) förtjänsttecken inom motion och idrott till personer som har utmärkt sig inom finländsk motionskultur och idrott.

Förslagen till förtjänsttecken sänds till undervisnings- och kulturministeriet före 31.10 det år som föregår utdelningsåret.

Förtjänsttecknen:

1. förtjänstkorset i guld (FI fk g)
2. förtjänstkorset (FI fk)
3. förtjänstmedalj med förgyllt kors (FI fm mgk)
4. förtjänstmedalj (FI fm)

Avgiftsbelagda förtjänsttecken är förtjänstkorset i guld (FI fk g, 350 euo), förtjänstkorset (FI fk, 300 euro), förtjänstmedalj med förgyllt kors (FI fm mgk, 50 euro) och förtjänstmedalj (FI fm, 40 euro). 

Det mest värdefulla förtjänsttecknet är Finlands idrottskulturs stora förtjänstkors, som endast kan innehas av tolv personer samtidigt.

Pris för jämställdhet inom motion och idrott (Piikkarit-priset)

Piikkarit-priset beviljas årligen för förtjänstfullt arbete för ökad jämställdhet inom motion och idrott och för ökad mångfald inom området. 

Piikkarit-priset beviljas årligen en sammanslutning, en grupp, ett projekt eller en person som är permanent verksam i Finland. Priset har beviljats sedan 1995.

Skolan i rörelse-prisen

Varje år beviljar undervisnings- och kulturministeriet Skolan i rörelse-priser till skolor och kommuner som på ett förtjänstfullt sätt främjat en motionsinriktad verksamhetskultur i skolmiljön.

Mer information

Hannu Tolonen, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott 0295330314