Hederspris och förtjänsttecken inom motion och idrott

Pro Urheilu -mitaleja.

Undervisnings- och kulturministeriet delar ut hederspris till finländska idrottare som erkänsla för en betydande karriär eller prestation inom idrotten samt för främjande av motion, jämställdhet mellan könen och likvärdighet.

Idrottspension

Extra pension för idrottsutövare kan i första hand beviljas finländska OS-vinnare som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som främjar idrottskulturen. Pensionen kan även beviljas för en betydelsefull internationell idrottskarriär.

År 2023 är den fulla pensionen 1 510,95 euro i månaden, och delpensionen 755,47 euro. Skatt betalas på pensionen. Då pensionen beviljas beaktas sökandens sociala ställning och beskattningsbara inkomst. De första egentliga idrottspensionerna beviljades 2015.

Förtjänsttecken inom motion och idrott

Varje år den 26 februari delar undervisnings- och kulturministeriet ut förtjänsttecken inom motion och idrott till personer som har utmärkt sig inom finländsk motionskultur och idrott.

Förslagen till mottagare av förtjänsttecken sänds till undervisnings- och kulturministeriet före den 31 oktober det år som föregår utdelningsåret.

Förtjänsttecken:

1.    förtjänstkorset i guld (FI fk g)
2.    förtjänstkorset (FI fk)
3.    förtjänstmedalj med förgyllt kors (FI fm mgk)
4.    förtjänstmedalj (FI fm)

Avgiftsbelagda förtjänsttecken är förtjänstkorset i guld (FI fk g, 350 euro), förtjänstkorset (FI fk, 300 euro), förtjänstmedalj med förgyllt kors (FI fm mgk, 50 euro) och förtjänstmedalj (FI fm, 40 euro).

Det mest värdefulla förtjänsttecknet är Finlands idrottskulturs stora förtjänstkors, som endast kan innehas av tolv personer samtidigt.

Hederspriset Pro Idrott

Undervisnings- och kulturministeriet kan dela ut Pro Idrott-priser eller Pro Idrott-medaljer som erkänsla för förtjänstfullt arbete till förmån för olika delområden inom idrotten eller för en särskild internationell idrottsprestation.

Priset för jämställdhet inom motion och idrott (Piikkarit-priset) och likvärdighetspriset

Undervisnings- och kulturministeriet delar vartannat år ut Piikkarit-priset och vartannat år likvärdighetspriset. Piikkarit-priset delas ut för förtjänstfull verksamhet åt aktörer som inom motion och idrott främjat mångfald samt jämställdhet mellan könen. Likvärdighetspriset för motion och idrott delas ut för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering inom motion och idrott.

Pris kan tilldelas en sammanslutning, en grupp, ett projekt eller en person som är permanent verksam i Finland. Piikkarit-priset har delats ut sedan 2005 och likvärdighetspriset sedan 2020.

I rörelse-prisen

Undervisnings- och kulturministeriet har sedan 2012 delat ut priser för I rörelse-programmen för föredömligt arbete för främjande av fysisk aktivitet inom olika åldersgrupper. Priser har tilldelats kommuner, skolor, enheter inom småbarnspedagogiken och andra aktörer för verksamhet i enlighet med programmen Småbarnspedagogiken i rörelse, Skolan i rörelse, Studier i rörelse, Vuxna i rörelse och Äldre i rörelse (fi. Ikiliikkujat).

Mer information

Idrottspension:

Kari Niemi-Nikkola, överinspektör,
undervisnings- och kulturministeriet, ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, ansvarsområdet för idrott, tfn 0295 330 103
[email protected]

Förtjänsttecken:

Hannu Tolonen, specialsakkunnig,
undervisnings- och kulturministeriet, ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, ansvarsområdet för idrott, tfn 0295 330 314
[email protected]

Hederspriset Pro Idrott:

Hannu Tolonen, specialsakkunnig,
undervisnings- och kulturministeriet, ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, ansvarsområdet för idrott, tfn 0295 330 314
[email protected]

Piikkarit-priset, likvärdighetspriset och I rörelse-prisen:

Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd,
undervisnings- och kulturministeriet, ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, ansvarsområdet för idrott, tfn 0295 330 054
[email protected]