Idrottsinstituten är utbildningscenter inom motion och idrottJuoksuharjoitukset. Kuva: OKM/Katarina Koch

I Finland finns elva riksomfattande och tre regionala idrottsutbildningscenter, dvs. idrottsinstitut, vars verksamhet stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

Idrottsinstituten fungerar som läroanstalter för fritt bildningsarbete och som riksomfattande idrottsutbildningscenter. De ordnar yrkesinriktad grundutbildning och fortbildning inom idrottsområdet samt utbildning med fri inriktning för unga och vuxna.

En del av instituten är med i idrottsakademinätverket och fungerar som träningscenter för idrottare. Uppgiften är att stödja idrottare i att kombinera studier och idrott.

I samarbete med idrottsorganisationerna arrangerar idrottsinstituten också utbildning för idrottsföreningarnas instruktörer, tränare och personal.

Instituten får statlig finansiering med anledning av sin utbildningsuppgift. Finansieringen betalas ut som stansandelar och tas i huvudsak från vinstmedlen från penningspelsverksamheten. 

Idrottsutbildningscentren kan också erhålla behovsprövat statsunderstöd för utvecklingsprojekt och för att bygga idrottsanläggningar.

Idrottsutbildningscenter

Ytterligare information

Hannu Tolonen, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330314   E-postadress:


Samuli Rasila, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330057   E-postadress: