Hoppa till innehåll

Understöd kan sökas för instruktörs- och tränarutbildningen inom riksomfattande grenförbund

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2022 10.54 | Publicerad på svenska 7.4.2022 kl. 12.55
Nyhet
Kuva: Helena Heiskanen

Riksomfattande grenförbund kan ansöka om specialunderstöd från undervisnings- och kulturministeriet för att förnya och effektivisera utbildningen för instruktörer och tränare. Syftet är att avhjälpa coronapandemins skadliga konsekvenser för idrottsföreningsverksamheten för barn och unga.

Understödet gör det möjligt för grenförbunden att förnya innehållet i och utbudet av instruktörs- och tränarutbildningen för barn och unga och att öka utbildningsutbudet. Med understödet stärks också kompetensen och motivationen hos de instruktörer och tränare som deltar i verksamheten. 
Instruktörernas och tränarnas kompetens och kvaliteten på deras arbete är de viktigaste faktorerna när det gäller att skapa ett stort och bestående intresse för idrottshobbyer.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt högst 1 950 000 euro för understöden. Avsikten är att understödsbesluten fattas i juni 2022.

Ansökningstiden börjar den 7 april 2022 och går ut den 12 maj 2022.

Mer information om understödet (på finska)