Hoppa till innehåll

58 miljoner euro för att jämna ut effekterna av covid-19-pandemin inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2022 9.24
Pressmeddelande

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat närmare 58 miljoner euro i statsunderstöd för att jämna ut effekterna av covid-19-pandemin inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Understödet är avsett för att stödja barns och elevers utveckling, lärande och välbefinnande.

298 anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning beviljades sammanlagt 57 986 689 euro i understöd. Understödet är avsett att användas under slutet av 2022 och under 2023–2024 fram till den 31 juli 2024. 

- Det underskott i fråga om lärande och välfärd som orsakats av coronapandemin kommer att behöva åtgärdas ännu i många år framöver. Med detta understöd kan vi förbättra förutsättningarna för lärande och välbefinnande i skolor och daghem. Varje barn har rätt att lära sig och må bra, säger undervisningsminister Li Andersson.

Ett särskilt syfte med understödet är att säkerställa förutsättningarna för att stödja lärandet och utvecklingen hos barn och elever i en svagare ställning, som omfattas av särskilt och intensifierat stöd, som har ett främmande språk som modersmål eller som har invandrarbakgrund. Dessutom stöds barn och unga vars risk för utslagning i synnerhet har ökat på grund av att covid-19-pandemin har dragit ut på tiden och vidare förebyggs skolfrånvaro och skolavhopp.

Understödet för småbarnspedagogik har beviljats till kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna har kunnat inkludera privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik i sin ansökan.

Understödet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning har beviljats till kommuner, samkommuner och privata sammanslutningar med tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Kommunerna har kunnat inkludera en övningsskola som är verksam inom deras område i sin ansökan.

Före det aktuella understödet har man under 2020–2021 delat ut sammanlagt cirka 124 miljoner euro i coronastöd för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Enligt responsen från stödmottagarna har man upplevt att tilläggsresurserna har haft en betydande inverkan på stödet till barns och ungas utveckling, lärande och välbefinnande under covid-19-pandemin. Understödet används bland annat för att anställa speciallärare, resurslärare, barnskötare och skolgångsledare.

Regeringen fattade beslut om understödet i den andra tilläggsbudgeten för 2022.

Beviljade understöd 

Utlysning (11.8.2022)

Mer information:

  • Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 02953 30032
  • Mervi Eskelinen, undervisningsråd, tfn 02953 30160
Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning