Att integreras i Finland och i det finländska samhället är lättare om man lär sig språket, hittar en arbets- eller en studieplats och får kontakter inom det finländska samhället. Också den egna kulturen, språket och religionen kan fortfarande vara en viktig del av livet.

Målet med utbildningen för invandrare, dvs. personer som kommit till Finland som asylsökande, flyktingar, immigranter, återinvandrare och utländska medborgare är att ge beredskap att fungera på ett likvärdigt sätt i det finländska samhället samt att upprätthålla och utveckla sin egen kulturidentitet och modersmål. Målet är också en tvåspråkighet som är så fungerande som möjligt: att behärska sitt eget modersmål samt finska eller svenska.