Hoppa till innehåll

Motions- och idrottsföreningarna får närmare 3 miljoner euro i coronaunderstöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2021 14.56 | Publicerad på svenska 10.12.2021 kl. 11.43
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har beviljat motions- och idrottsföreningar 2 988 350 euro i coronaunderstöd. Syftet med understöden är att lindra de ekonomiska förluster som coronapandemin orsakat. Understöden fokuserar på hobbyverksamhet och målinriktad verksamhet för barn och unga inom föreningar.

Understödet riktas till förluster som uppkommit under perioden 1.6.–31.8.2021, högst 70 % av förlusterna beaktas dock.

- Coronan påverkar fortfarande föreningarnas verksamhet på många sätt: förutom att antalet aktiva har minskat fortsätter de ekonomiska utmaningarna, även om föreningarna aktivt vidtar anpassningsåtgärder för att klara av de löpande utgifterna och alla kostnader. Med årets andra coronaunderstöd kan vi stödja den mångsidiga finländska föreningsverksamheten. Såväl små som stora föreningar får understöd för sina behov, konstaterar minister Kurvinen.

- Inom föreningsverksamheten gör man ett värdefullt arbete under förhållanden som fortfarande är svåra. Utöver de statliga coronaunderstöden har också kommunerna understött föreningarna. Vi har en gemensam vilja att hålla grunden för motions- och idrottsverksamheten livskraftig.

Inom utsatt tid hade det inkommit sammanlagt 244 ansökningar. Understöd beviljades till 213 sökande. Det lägsta understödet är 500 euro och det högsta 60 000 euro. En motivering till understöden på mindre än tusen euro är stöd som utgår från små föreningars behov.

Covid-19 pandemiunderstöd för motions- och idrottsföreningar 2021, nr 2

Mer information: överinspektör Sari Virta, tfn 0295 330 377