Hoppa till innehåll

15 miljoner euro till gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av coronaepidemin

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2021 13.00 | Publicerad på svenska 24.9.2021 kl. 13.07
Pressmeddelande
Opettaja neuvoo opiskelijaa

Utbildningsstyrelsen har beviljat anordnarna av gymnasieutbildning statsunderstöd för att jämna ut följderna av de exceptionella förhållanden som coronaepidemin har orsakat inom gymnasieutbildningen. Statsunderstödet är avsett för att finansiera tilläggsresurser som behövs i anslutning till undervisning, handledning, välbefinnande och stödåtgärder åren 2021–2023.

Understöd beviljades 211 anordnare av gymnasieutbildning till ett totalt belopp av 15 miljoner euro. Syftet med statsunderstödet är att stödja anordnarna av gymnasieutbildning i den utdragna coronasituationen. Med understödet finansieras stödåtgärder som ska åtgärda de studerandes kunskapstapp och stärka deras välbefinnande. Målet är att förbättra de gymnasiestuderandes förutsättningar att fortsätta sina studier i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan samt att stödja dem i förberedelserna inför studentexamen och övergången till fortsatta studier.

- Coronaepidemin har i betydande mån försvårat de gymnasiestuderandes möjligheter att lära sig och att studera. Distansundervisningsperioderna har för många medfört allvarliga brister i lärandet och varit utmanande med tanke på välbefinnandet och orken. Med hjälp av detta statsunderstöd kan man göra ett värdefullt och nödvändigt arbete för att åtgärda de brister som coronaviruset har orsakat, säger undervisningsminister Li Andersson.

Understödet riktas till repetitionsstudier och stödåtgärder särskilt för sådana studerande som man bedömer att, på grund av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat, har bristfälligt kunnande i förhållande till målen som ställts upp i läroplansgrunderna. 

Understödet kan också användas för tilläggsresurser till stöd för lärandet och studiehandledning samt till det gemensamma eller individuella stödet för välbefinnande som ges åt de studerande.

Regeringen beslutade om understödet i den tredje tilläggsbudgeten i juni 2021.

Beviljade understöd (Utbildningsstyrelsen)

Ytterligare information:

Undervisnings- och kulturministeriet:
Överdirektör Petri Lempinen, tfn +358 29 533 0180, fornamn.efternamn(at)gov.fi 

Utbildningsstyrelsen:
Undervisningsrådet Pamela Granskog (svenskspråkig utbildning), tfn +358 29 533 1688, fornamn.efternamn(at)oph.fi
Undervisningsrådet Kimmo Koskinen, tfn +358 29 533 1107, fornamn.efternamn(at)oph.fi
Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn +358 29 533 1524, fornamn.efternamn(at)oph.fi

Allmänbildande utbildning Li Andersson Utbildning