Att uträtta ärenden vid undervisnings- och kulturministeriet

På den här sidan finns information om behandling av ärenden vid ministeriet och om tjänster i anslutning till uträttandet av ärenden.

Hur framskrider ärendena?

För att inleda ett ärende vid undervisnings- och kulturministeriet ska du skicka ett brev, en ansökan eller någon annan handling till ministeriets registratorskontor eller via de tjänster som är avsedda för uträttande av ärenden.

Från registratorskontoret går ärendet vidare till den tjänsteman som handhar detta. När ärendet har avgjorts skickar ministeriet beslutet eller handlingen till avsändaren eller sökanden.

I besluten ingår en eventuell anvisning om begäran om omprövning eller besvärsanvisning. För beslut som bestäms särskilt tas det ut en avgift av sökandena, varvid också en anvisning om begäran om omprövning av avgiften medföljer.

Ministeriets kontaktuppgifter är:

E-postadress: [email protected]
Statsrådets växel: 0295 1600
Registratorskontorets telefon: 0295 3 30020
Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet

Handlingar till undervisnings- och kulturministeriet kan lämnas in till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors (vardagar mellan kl. 8.00 och 16.15).

Kanaler för att uträtta ärenden vid ministeriet

Ansökningar om statsunderstöd lämnas i första hand via ministeriets e-tjänst för statsunderstöd. E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

Ansökningar till lediga tjänster och uppgifter vid ministeriet ska i första hand sändas till Valtiolle.fi-tjänsten. Valtiolle.fi

Information om undervisnings- och kulturministeriets handlingars offentlighet och begäran om information får du från beskrivningen av handlingarnas offentlighet.

Information om behandlingen av personuppgifter vid undervisnings- och kulturministeriet finns på ministeriets webbplats. En begäran om information enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning görs på en separat blankett. Dataskydd och behandling av personuppgifter

Ungefärliga tider för behandling av ärenden vid ministeriet

Ärendegrupp

Tid

Tillstånd för yrkeshögskolor

4-6 mån

Tillstånd att ordna undervisning och utbildning, läroanstalternas tillstånd

7-10 mån

Genomsnittlig tid för att behandla statsbidragsansökningar, beroende på ärendets natur och omfattning

3-6 mån

Taidenäyttelyiden valtiontakuu

3 mån

Förbud mot beslag av utställningsföremål

2 mån