Finansiering: studiestödetspagettiateria

Beslut om finansieringen av studiestöd finns i statsbudgeten, där anslagen för utgifterna för studiestöd hör till undervisnings- och kulturministeriets område.

År 2021 uppgick utgifterna för studiestödet i statsbudgeten till ca 629 miljoner euro, varav andelen som går till studiepenningen är ca 444 miljoner euro.

Statens studiestödsutgifter består därutöver av bostadstillägg som utbetalas till studerande, utgifter till följd av statsborgen för studielån samt utgifter för skolresestöd och måltidsstöd.

År 2021 uppskattas andelen högskolestuderande som får studiepenning uppgå till 199 813 och, 119 939 i övriga läroanstalter.  Antalet studerande som får bostadstillägg är uppskattningsvis 13 190 och antalet studerande som får skolresestöd uppskattningsvis 66 998.

På andra webbplatser

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110