Finansiering: studiestödetspagettiateria

Beslut om finansieringen av studiestöd finns i statsbudgeten, där anslagen för utgifterna för studiestöd hör till undervisnings- och kulturministeriets område.

År 2022 uppgick utgifterna för studiestödet i statsbudgeten till ca 686 miljoner euro, varav andelen som går till studiepenningen är ca 468 miljoner euro.

Statens studiestödsutgifter består därutöver av bostadstillägg som utbetalas till studerande, studielånsavdrag för personer som avlagt högskoleexamen, utgifter till följd av statsborgen för studielån samt utgifter för skolresestöd och måltidsstöd för högskolestuderande.

År 2022 uppskattas andelen högskolestuderande som får studiepenning uppgå till 196 000, 113 000 i övriga läroanstalter 8 700 utomlands.  Antalet studerande som får bostadstillägg är uppskattningsvis 16 000 och antalet studerande som får skolresestöd uppskattningsvis 83 000.

På andra webbplatser

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110