Finansiering: studiestödetspagettiateria

Beslut om finansieringen av studiestöd finns i statsbudgeten, där anslagen för utgifterna för studiestöd hör till undervisnings- och kulturministeriets område.

År 2023 uppgick utgifterna för studiestödet i statsbudgeten till ca 791 miljoner euro, varav andelen som går till studiepenningen är ca 478,5 miljoner euro.

Statens studiestödsutgifter består därutöver av bostadstillägg som utbetalas till studerande, studielånsavdrag för personer som avlagt högskoleexamen, utgifter till följd av statsborgen för studielån samt utgifter för skolresestöd och måltidsstöd för högskolestuderande.

År 2023 uppskattas andelen högskolestuderande som får studiepenning uppgå till 198 682, 108 655 i övriga läroanstalter och 7 909 utomlands.  Antalet studerande som får bostadstillägg är uppskattningsvis 15 960 och antalet studerande som får skolresestöd uppskattningsvis 100 569.

På andra webbplatser

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Telefon:0295330110   E-postadress: