Finansiering: studiestödetspagettiateria

Beslut om finansieringen av studiestöd finns i statsbudgeten, där anslagen för utgifterna för studiestöd hör till undervisnings- och kulturministeriets område.

År 2020 uppgick utgifterna för studiestödet i statsbudgeten till ca 618 miljoner euro, varav andelen som går till studiepenningen är ca 448 miljoner euro.

Statens studiestödsutgifter består därutöver av bostadstillägg som utbetalas till studerande, utgifter till följd av statsborgen för studielån samt utgifter för skolresestöd och måltidsstöd.

År 2020 uppskattas andelen högskolestuderande som får studiepenning uppgå till 185 027, 124 061 i övriga läroanstalter och i utlandet 10 451 .  Antalet studerande som får bostadstillägg är uppskattningsvis 17 440 och antalet studerande som får skolresestöd uppskattningsvis 56 197.

På andra webbplatser

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110