Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. 

I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer. 

I det första skedet etableras verksamhetsformer

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen tillsatte en beredningsgrupp för att planera Finlandsmodellen. Gruppen hade som uppgift att skapa ett kunskapsunderlag samt bereda ett förslag till modell för det första skedet. Gruppen överräckte sitt förslag till forsknings- och kulturministern i juni 2020. 

Målgruppen för Finlandsmodellens första skede är årskurserna 1.–9. samt elever inom tilläggsutbildning. Målet är att etablera Finlandsmodellen som en permanent verksamhetsform i kommunerna. 

På längre sikt kommer man att överväga att skapa en lagstiftningsgrund samt att utreda statsandelssystemet. Man kör dock igång genom en årlig statsunderstödsanökan. 

Beredningsgruppens förslag (på finska)

Suomen mallin avustushaut

Avustushaku kunnille Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen ajoittuu alkuvuoteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee hakuilmoituksen, josta selviävät hakuehdot. Hakuehdoissa voi olla pientä vaihtelua vuosittain. Avustusta haetaan vuosittain aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lukuvuoden 2021–2022 toimintaa koskevan haun päätökset löytyvät täältä.

Viimeisimpään hakuilmoitukseen voi tutustua tästä: Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen

Seminaareja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirastot ja Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste järjestävät seminaareja ja webinaareja. Lisätietoja seminaareista ja muista Harrastamisen Suomen mallin tapahtumista löytyy yhteyspisteen sivuilta. 

Harrastamisen Suomen malli: Tapahtumat

Ytterligare information

Henni Axelin, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik 0295330205  


Iina Berden, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069  


Tiina Kivisaari, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott 0295330178