Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. 

I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer.

Målet är att etablera modellen som en permanent verksamhetsform

Målgruppen för Finlandsmodellens första skede är årskurserna 1.–9. samt elever inom tilläggsutbildning. Målet är att etablera Finlandsmodellen som en permanent verksamhetsform i kommunerna. 

På längre sikt kommer man att överväga att skapa en lagstiftningsgrund samt att utreda statsandelssystemet. Man kör dock igång genom en årlig statsunderstödsansökan. 

 Information på finlandssvenskt teckenspråk

Ytterligare information

Henni Axelin, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) 0295330205  


Iina Berden, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069  


Tiina Kivisaari, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott 0295330178