Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Finlandsmodellens syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. 

I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer.

Syftet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att erbjuda alla barn och unga (årskurs 1–9 inom den grundläggande utbildningen) en avgiftsfri hobby som de tycker om i samband med skoldagen. I modellen ingår hörande av barn och unga om deras hobbyönskemål, användning av befintlig god praxis och befintliga arbetssätt samt samarbete mellan kommuner, skolor och hobbyaktörer.

Målet är att etablera Finlandsmodellen som en permanent verksamhetsform i kommunerna. Modellen samt beviljande av statsunderstöd togs in i ungdomslagen 2023. 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet utvärderat hur bra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fungerar, vilka effekter den har och hur dess mål har uppnåtts. Modellens framgång utvärderades särskilt med betoning på barns och ungas erfarenheter.

Också regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering (2023) säkerställer att varje barn och ung person har möjlighet till minst en hobby som intresserar dem. Helheten av hobbyverksamhet för barn och unga utvecklas i samarbete med hobbyaktörer. Lagstiftningen om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet utvärderas. Som en del av arbetet utreds stödjandet av hobbyverksamhet under skolornas lov.

 Information på finlandssvenskt teckenspråk

Ytterligare information

Henni Axelin, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330205   E-postadress:


Iina Berden, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330069   E-postadress:


Tiina Kivisaari, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330178   E-postadress: