Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist

Svenska folkpartiet

undervisnings- och kulturministeriet

Idrotts- och ungdomsminister Bergqvist behandlar ärenden som hör till ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen, inkl. ärenden som gäller studiestöd.  

Personporträtt

Sandra Bergqvist är född 1980, politices magister och lantbruksföretagare i Nagu. Hon har också grundutbildning inom familjedagvård och äldreomsorg.

Bergqvist valdes första gången in i riksdagen 2019. Hon har varit ordförande för Pargas stadsstyrelse och stadsfullmäktige samt medlem i Kulturfondens styrelse. Hon har arbetat vid Kommunförbundet, undervisnings- och kulturministeriet, Folktinget och Åbo Akademi.

Bergqvist är vice ordförande för SFP och ordförande för Skärgårdsdelegationen. Hon är medlem i delegationen för Stiftelsen för Åbo Akademi och aktiv medlem i Kirjais byaförening.

På fritiden kopplar hon av genom att springa och röra sig i naturen. Hon är sambo och trebarnsmor.

Personalia

Riksdagsledamot
Svenska folkpartiet
Födelsedatum och födelseort: 14.4.1980 Nagu
Hemort: Pargas

Idrotts- och ungdomsminister 20.6.2023 -

Minister sammanlagt 339 dagar
Tidigare ministeruppgifter

Meritförteckning och arbete i riksdagen

Tilläggsuppgifter

Bilder på ministern

Twitter
Instagram
sandrabergqvist.fi

sfp.fi

Ministerierna ansvarar inte för de personliga webbplatsernas innehåll och underhåll.

Kontaktinformation