Avtalen för vetenskapliga institut

På den här sidan finns avtalen mellan undervisnings- och kulturministeriet och de vetenskapliga institut samt deras bokslutsutlåtanden och andra styrdokument.

De vetenskapliga institutens resultatavtal och bokslutsutlåtanden

Ytterligare information

Soili Vasikainen, tiedeasianeuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330171  


Katariina Simonen, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330273