Avtalen för vetenskapliga institut

På den här sidan finns avtalen mellan undervisnings- och kulturministeriet och de vetenskapliga institut samt deras bokslutsutlåtanden och andra styrdokument.

De vetenskapliga institutens resultatavtal och bokslutsutlåtanden

Ytterligare information

Soili Vasikainen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Telefon:0295330171   E-postadress: