PISA-resultaten 2018

I PISA-undersökningen 2018 var läskunnighet i fokus. Läskunnighet var huvudämne senast i PISA-undersökningen 2000 och 2009. Huvudrapporten och resultaten från PISA 2018 offentliggjordes den 3 december 2019.I samband med OECD:s undersökning PISA 2018 utredde man även ekonomikunskaperna. Finland deltog i utvärderingen av ekonomikunskaper för första gången. Resultaten som gäller ekonomikunskaperna publicerades den 7 maj 2020.

En ny utvärderingsrunda för huvudämnet möjliggör pålitliga och omfattande uppföljningsanalyser. 

PISA 2018-resultaten visar att de finländska ungdomarnas läskunnighet fortfarande är på en bra nivå. Finland är på toppen bland OECD-länderna tillsammans med Estland, Kanada, Irland och Korea. Resultaten i läskunnighet sjunker dock fortfarande.

Jämfört med PISA 2015-undersökningen sjönk medelvärdet för Finlands poängtal i läskunnighet med 6 poäng. På längre sikt har läskunnigheten sjunkit i Finland, liksom i OECD-länderna i genomsnitt. Medelvärdet för Finlands poängtal har sjunkit med 16 poäng sedan år 2009 och med 26 poäng sedan år 2000.

De finländska ungdomarnas kunskaper i matematik var fortfarande klart bättre än OECD-genomsnittet. Bland OECD-länderna placerade sig Finland på platserna 7–13 och bland alla länder och regioner som deltog i undersökningen på platserna 12–18.

I naturvetenskapliga ämnen var medelvärdet (522) för de finländska ungdomarnas kunskaper i toppen bland OECD-länderna strax efter Estland (530) och Japan (529). Finlands resultat har dock sjunkit.

I ekonomikunskaper kom Finland på platserna 2-3 (537 poäng). Finland deltog i undersökningen för första gången.

 

Finlands resultat Poäng OECD-länderna Alla deltagare
Läskunnighet 520 (1-5) (3-9)
Matematik 507 (7-13) (12-18)
Naturvetenskaper 522 (3-5) (6-10)
Ekonomikunskaper 537 (2-3) (2-3)

Poängen för de placeringar som anges i parentes avvek inte från varandra på ett statistiskt signifikant sätt.

PISA 2018 -undersökningen i Finland gjordes i samarbete mellan Institutionen för utbildningsforskning vid Jyväskylä universitet och Centret för utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet.

I undersökningen 2018 deltog 79 länder / områden. Resultaten offentliggjordes 3 december 2019 samtidigt i alla länder som deltar i PISA. I utvärderingen av ekonomikunskaper (resultaten publicerades 7.5) deltog 20 länder.

Ytterligare information

Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Telefon:0295330140   E-postadress:


Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330258   E-postadress:

Arto Ahonen, universitetsforskare, nationell koordinator för PISA (Institutionen för utbildningsforskning vid Jyväskylä universitet), 040 839 4209, [email protected]

Jenna Hiltunen, projektforskare (Jyväskylä universitet),  040 805 4273

Mari-Pauliina Vainikainen, forskningskoordinator (Centret för utbildningsutvärdering / Helsingfors universitet), 050 318 2188