Teman
Finlands utbildningssystem

Finlands utbildningssystem

Finlands utbildningssystem kategoriseras enligt utbildningsnivåer. I allmänhet kan endast en person som avlagt studier på lägre stadiet studera inom högre utbildning, men det finns många sätt att framskrida i sina studier.

Utbildningssystemet och examina

Invandrare och integration

Invandrare och integration

Bl.a. utbildnings-, kultur-, motions- och idrottstjänster underlättar invandrares integration i det finländska samhället.

Främjande av integration inom UKM:s förvaltningsområde

Finland i PISA-undersökningen

Finland i PISA-undersökningen

I PISA utvärderar man vart tredje år kunskaperna i matematik, naturvetenskaper och läsförståelse hos ungdomar i åldern 15 år.

PISA-undersökningen och resultaten