Barnets rätt till småbarnspedagogik

I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om barnets rätt till småbarnspedagogik samt om småbarnspedagogikens syften (540/2018). Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare beslutar om barnets deltagande i småbarnspedagogik. Förskoleundervisningen som föregår läroplikten är dock obligatorisk.

Kommunerna ansvarar för att småbarnspedagogik erbjuds enligt familjernas behov, antingen så att kommunerna ordnar verksamheten eller så att de övervakar den.

I och med att ändringen av lagen om småbarnspedagogik träder i kraft den 1 augusti 2020 har alla barn igen rätt till småbarnspedagogik på lika grunder.
Det innebär att ett barn, vars förälder är arbetslös eller vårdledig, har rätt till småbarnspedagogik på heltid. Beloppet på stöd för privat vård av barn påverkas inte heller längre av familjens situation.

Kommunen beslutar om småbarnspedagogikens verksamhetstider och förfaranden.  

En dagvårds- eller familjedagvårdsplats söks från den egna kommunen senast fyra månader före deltagandet i verksamheten. Man kan få en plats på två veckor om föräldrarna oväntat får en arbets- eller studieplats.

Den egna kommunen ger mer detaljerad information om de småbarnspedagogiska tjänsterna och ansökan till dem.

Ytterligare information

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330386   E-postadress:


Kirsi Alila, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330365   E-postadress: